Mis on VatnikSoupEE?

#VatnikSoup on Twitteris alguse saanud interneti-blogi, milles Soome päritolu Tampere Ülikooli järeldoktor Pekka Kallionemi tutvustab Venemaa strateegiliste narratiivide levitajaid laias maailmas. Kallionemi lahkel loal käivitas uuriv ajakirjanik Martin Laine sarnase postituste sarja, kajastamaks kitsalt Kremli strateegiliste narratiivide levikut ja levitajaid Eestis.

#VatnikSoupEE eesmärk on kajastada isikuid, organisatsioone või nähtusi, kes või mis on aidanud kaasa Venemaa strateegiliste narratiivide levikule ja/või Venemaa mõjule Eestis.

Kellegi #VatnikSoupEE seerias kajastamine ja lõimetes nimetamine ei tähenda, et inimene on toime pannud mõne ebaseadusliku teo või oleks kuidagi seotud näiteks Venemaa julgeolekuasutustega. Küll on eranditult kõik #VatnikSoupEE peategelased aitanud kaasa Kremli strateegiliste narratiivide levikule.

#VatnikSoupEE on Martin Laine kui eraisiku algatus ning tegu on puhtalt arvamusavaldusega, põhinedes pikaajalisel kogemusel Venemaa mõjutustegevuse uurimisel.

VatnikSoupEE autor kutsub üles hoiduma käsitletud isikute solvamisest ja kiusukampaaniatest.